เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

สถานที่ท่องเที่ยว

1. วัดดอนตรอ (หลวงปู่สังข์) 2. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5