เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง) [ 30 ธ.ค. 2563 ]303
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) [ 30 ธ.ค. 2563 ]256
3 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) [ 30 ธ.ค. 2563 ]254
4 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ [ 29 ธ.ค. 2563 ]269
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแหละหล่อลื่น(สำนักปลัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 25 ธ.ค. 2563 ]236
6 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๘๒๐ จำนวน ๑คัน [ 25 ธ.ค. 2563 ]265
7 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๘ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑จำนวน๑คัน [ 25 ธ.ค. 2563 ]304
8 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำ (บ่อบาดาลบ้านนางจ้อย) หมู่ที่ ๑ [ 24 ธ.ค. 2563 ]255
9 ซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณริมถนนนตรศรีฯ-สงขลา (๔๐๘) หัวพานชะเมา ม.๑ ตำบลดอนตรอ [ 24 ธ.ค. 2563 ]277
10 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (แบบต่อเนื่อง) จำนวน ๒๔,๐๐๐ ฉบับ (กองคลัง) [ 23 ธ.ค. 2563 ]246
11 ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่อง) [ 23 ธ.ค. 2563 ]262
12 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) [ 23 ธ.ค. 2563 ]215
13 ซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๘ จำนวน ๑ คัน [ 22 ธ.ค. 2563 ]255
14 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๘ จำนวน ๑ เครื่อง [ 21 ธ.ค. 2563 ]202
15 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) [ 21 ธ.ค. 2563 ]252
16 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) [ 17 ธ.ค. 2563 ]274
17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ [ 15 ธ.ค. 2563 ]215
18 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 20 ลัง (สำนักปลัด) [ 15 ธ.ค. 2563 ]225
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๒ รายการ [ 14 ธ.ค. 2563 ]217
20 จ้างซ่อมแซมประตูห้องโดยสารรถยนต์ (ไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง) หมายเลขทะเบียน นข๔๙๔๕ [ 9 ธ.ค. 2563 ]254
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13