เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 จำนวน ๑ เครื่ิอง (กองคลัง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 จำนวน ๑ เครื่ิอง (กองคลัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ