เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ