เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (แบบต่อเนื่อง) จำนวน ๒๔,๐๐๐ ฉบับ (กองคลัง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (แบบต่อเนื่อง) จำนวน ๒๔,๐๐๐ ฉบับ (กองคลัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ