เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนสายกองดาน-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 11 ส.ค. 2565 ]33
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนสายซอยนัฐดา (ช่วงหน้าบ้านนายสำเริง บุญทอง) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 11 ส.ค. 2565 ]40
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายซอยนัฐดา (ตอนที่2) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 11 ส.ค. 2565 ]36
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ [ 11 ส.ค. 2565 ]33
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดบึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ [ 11 ส.ค. 2565 ]36
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน-นายวรรณ) หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ [ 11 ส.ค. 2565 ]37
7 ประกาศ เรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างทำโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ และอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ [ 6 ก.ค. 2565 ]39
8 ประกาศ เรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างทำโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ [ 5 ก.ค. 2565 ]72
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมหอถังประปา หมู่ที่ 3 (บ้านนายวิโรจน์ ฤทธิ์พลัด) [ 4 ก.ค. 2565 ]44
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ (บ้านนางรจรินทร์ แดงขาว) [ 4 ก.ค. 2565 ]44
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำริมถนนสายซอยไอ้เเท่ง ม.5 ต.ดอนตรอ [ 22 มิ.ย. 2565 ]45
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย ม.4,2,3 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]79
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายนานางอิ้น-หนองเคียน ม.1,4 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]85
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายจิตร ม.1 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]72
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายหยู-หนำนายชำนาญ ม.2 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]77
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคอคด ม.2 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]80
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายชำนาญ ม.2 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]44
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายนายรินทร์-นางพา ม.2 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]74
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายนายไม้ ม.2,4 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]75
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายดอนกลางพัฒนา ม.4 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7