เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 83-009 สายเหมืองลอย หมู่ที่ 4,2,3 ตำบลดอนตรอ [ 17 มิ.ย. 2567 ]2
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้ารอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 5 เม.ย. 2567 ]9
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 5 เม.ย. 2567 ]7
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเติม-ปลวกหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 3 เม.ย. 2567 ]15
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลดอนตรอ [ 3 เม.ย. 2567 ]11
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายอนุสรณ์พ่อท่านสังข์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ [ 3 เม.ย. 2567 ]11
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพื่อม-วัดใต้หล้า (ตอนที่ 3 ) หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ [ 29 มี.ค. 2567 ]15
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายรินทร์-นางพา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ [ 29 มี.ค. 2567 ]10
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายแย้ม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ [ 29 มี.ค. 2567 ]12
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ฝั่งตะวันออก (ตอนที่3) หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ [ 22 มี.ค. 2567 ]13
11 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์(สามเเยกเหมืองลอย-บ้านนายดำรง) หมู่ที่1 ตำบลดอนตรอ [ 22 มี.ค. 2567 ]10
12 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายพร้อม-นานางอิ้น (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ [ 22 มี.ค. 2567 ]10
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ [ 25 ต.ค. 2566 ]33
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ -ถนนชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 10 ส.ค. 2566 ]41
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหียม-เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ [ 10 ส.ค. 2566 ]35
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกลางพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ [ 10 ส.ค. 2566 ]33
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพื่อม อ่อนคำ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ [ 8 ส.ค. 2566 ]33
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุ้น หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 8 ส.ค. 2566 ]28
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ. 83-018 สายดอนกลางพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ [ 7 ก.ค. 2566 ]33
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 83-023 สายบ้านนายเพื่อม-วัดใต้หล้า หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ [ 6 ก.ค. 2566 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9