เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ -ถนนชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 10 ส.ค. 2566 ]8
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหียม-เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ [ 10 ส.ค. 2566 ]6
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกลางพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ [ 10 ส.ค. 2566 ]6
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเพื่อม อ่อนคำ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ [ 8 ส.ค. 2566 ]6
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุ้น หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 8 ส.ค. 2566 ]6
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ. 83-018 สายดอนกลางพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ [ 7 ก.ค. 2566 ]8
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 83-023 สายบ้านนายเพื่อม-วัดใต้หล้า หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ [ 6 ก.ค. 2566 ]9
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 83-009 สายเหมืองลอย ม.5 ต.ดอนตรอ [ 4 ก.ค. 2566 ]8
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายนานางอิ้น - หนองเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ [ 9 มี.ค. 2566 ]12
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ 4,3,2 ตำบลดอนตรอ [ 9 มี.ค. 2566 ]13
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายสมพงค์ - ริมคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ [ 9 มี.ค. 2566 ]12
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายเคียง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ [ 9 มี.ค. 2566 ]13
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายจิตร หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ [ 9 มี.ค. 2566 ]13
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายปลวกหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 9 มี.ค. 2566 ]12
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายนายวรรณ - เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ [ 9 มี.ค. 2566 ]14
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายลุงชบ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 9 มี.ค. 2566 ]12
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายซิ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ [ 9 มี.ค. 2566 ]12
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดดอนตรอ - นานายหล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ [ 9 มี.ค. 2566 ]14
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไม้ หมู่ที่ 2,4 ตำบลดอนตรอ [ 9 มี.ค. 2566 ]13
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ ม.3 ต.ดอนตรอ [ 27 ก.พ. 2566 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8