เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง


ประกาศ เรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างทำโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ และอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างทำโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ และอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ