เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]30
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]11
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]288
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 18 ก.ย. 2558 ]242
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 27 ก.ย. 2557 ]219
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 26 ก.ย. 2556 ]231
7 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 5 ก.ย. 2555 ]220
8 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]227
9 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]220
10 รายจ่ายสำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]273
11 รายจ่ายส่วนการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]222
12 รายจ่ายส่วนโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]230
13 รายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]255