เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 30 เม.ย. 2566 ]15
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 เม.ย. 2566 ]18
3 รายงานตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 เม.ย. 2566 ]17
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]17
5 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 16 มี.ค. 2566 ]16
6 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 13 ก.พ. 2566 ]18
7 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]15
8 การขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]17
9 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]16
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]15
11 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]105
12 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเมษายน 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]101
13 ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 1 มี.ค. 2565 ]94
14 คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]147
15 ประกาศ เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน)ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]104
16 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]88
17 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]177
18 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]170
19 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]289