เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]84
2 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเมษายน 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]78
3 ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 1 มี.ค. 2565 ]74
4 คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]112
5 ประกาศ เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน)ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]74
6 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]69
7 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]152
8 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]148
9 ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]250