เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน


ประกาศ เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน)ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน)ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ