เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน


ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ