เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน


คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ