เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศให้มีการวิจารณ์ร่าง TOR
ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 (ร่าง) ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนตรอ [ 7 พ.ค. 2561 ]3357