เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

สำนักงานเทศบาล


สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ

 เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ
เลขที่ 156  หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
 

E- mail : dontro_156@hotmail.com

E-mail : dontro.local@gmail.com

โทรศัพท์ 075-772754  โทรสาร 075-772551