เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]5
2 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 มี.ค. 2567 ]12
3 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]25
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]26
5 ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]22
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]35
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]42
8 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]38
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]35
10 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ก.พ. 2566 ]43
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]39
12 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]54
13 ประกาศ รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]56
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) [ 6 ต.ค. 2565 ]60
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) [ 6 ก.ค. 2565 ]104
16 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 4) [ 25 เม.ย. 2565 ]128
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดิอนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 23 เม.ย. 2565 ]140
18 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]180
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]142
20 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3) [ 4 เม.ย. 2565 ]176
 
หน้า 1|2|3