เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) [ 6 ต.ค. 2565 ]0
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) [ 6 ก.ค. 2565 ]33
3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 4) [ 25 เม.ย. 2565 ]59
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดิอนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 23 เม.ย. 2565 ]70
5 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]78
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]65
7 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3) [ 4 เม.ย. 2565 ]72
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) [ 14 ม.ค. 2565 ]109
9 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]96
10 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2) [ 4 ม.ค. 2565 ]91
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]64
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 [ 12 ต.ค. 2564 ]123
13 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]129
14 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) [ 1 ต.ค. 2564 ]87
15 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 [ 6 ก.ค. 2564 ]141
16 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 [ 6 ก.ค. 2564 ]133
17 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]145
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]149
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]135
20 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]178
 
หน้า 1|2