เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]10
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]18
3 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]14
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]11
5 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ก.พ. 2566 ]17
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]16
7 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]30
8 ประกาศ รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]30
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) [ 6 ต.ค. 2565 ]35
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) [ 6 ก.ค. 2565 ]73
11 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 4) [ 25 เม.ย. 2565 ]97
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดิอนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 23 เม.ย. 2565 ]112
13 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]150
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]110
15 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3) [ 4 เม.ย. 2565 ]146
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) [ 14 ม.ค. 2565 ]182
17 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]136
18 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2) [ 4 ม.ค. 2565 ]127
19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]104
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 [ 12 ต.ค. 2564 ]166
 
หน้า 1|2|3