เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเจิม-บ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 [ 21 ธ.ค. 2558 ]144
82 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเจิม-บ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 [ 21 ธ.ค. 2558 ]139
83 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย งวดที่ 1/2559 [ 15 ธ.ค. 2558 ]143
84 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครี่อวปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู [ 2 ธ.ค. 2558 ]163
85 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครี่อวปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู [ 2 ธ.ค. 2558 ]174
86 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน งวดที่ 2 [ 14 ก.ย. 2558 ]173
87 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 4 ส.ค. 2558 ]136
88 ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ 4 ส.ค. 2558 ]171
89 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดดอนตรอ-สะพานชลประทาน หมู่ที่ 3 [ 5 มิ.ย. 2558 ]171
90 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยณัฐดา หมู่ที่ 5 [ 5 มิ.ย. 2558 ]160
91 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเสริมสร้างพัฒนา หมู่ที่ 1 [ 5 มิ.ย. 2558 ]165
92 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน [ 4 มิ.ย. 2558 ]199
93 ประกาศเปิดเผยราคากลางรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร [ 3 มิ.ย. 2558 ]210
94 ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำบริเวณบ้านนายจ้อย ม.1 [ 9 เม.ย. 2558 ]142
95 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน จำนวน 1 หลัง [ 13 มี.ค. 2558 ]175
96 ก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน 5ห้อง [ 10 มี.ค. 2558 ]181
97 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา ม.1 [ 25 ธ.ค. 2557 ]171
98 ก่อสร้างถนน คสล.สายในตลาดชะเมาพร้อมรางระบายน้ำ ม.1 [ 25 ธ.ค. 2557 ]171
99 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกองดาน หมูที่ 5 [ 9 ส.ค. 2556 ]162
100 ประกาศเปิดเผยราคากลาง [ 30 พ.ย. 542 ]180
 
|1|2|3|4หน้า 5|6