เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยลุงพริ้ม หมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยลุงพริ้ม หมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ