เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 และปิดเทอม และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 และปิดเทอม และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1  วงเงิน  251,913.36 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) โดยมีราคาต่อหน่วย ดังนี้
                    - นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด  200 ซีซี ชนิดบรรจุถุง ถุงละ 6.58 บาท
                    - นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด  200 ซีซี ชนิดบรรจุกล่อง กล่องละ 7.82 บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 และปิดเทอม และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ