เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทำตู้ล็อคเกอร์เก็บของสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลดอนตรอ

    รายละเอียดข่าว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางจัดจ้างทำตู้ล็อคเกอร์เก็บของสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลดอนตรอ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. และมีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางในการจัดจ้างทำตู้ล็อคเกอร์เก็บของสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของเทศบาลตำบลดอนตรอ ในวงเงิน  120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   


    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทำตู้ล็อคเกอร์เก็บของสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ