เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) หมู่ที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ