เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน 8 เครื่อง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน 8 เครื่อง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ