เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายนานางเกลี้ยง-หนองเคียน หมู่ที่4

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายนานางเกลี้ยง-หนองเคียน หมู่ที่4
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ