เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยณัฐดา หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยณัฐดา หมู่ที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ