เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 และปิดเทอม ของโรงเรียนวัดดอนตรอ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2 ของ ศพด.บ้านยางยวน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2559 และปิดเทอม ของโรงเรียนวัดดอนตรอ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2  ของ ศพด.บ้านยางยวน  
                   ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 และปิดเทอม และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2 และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นั้น
                   ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 และปิดเทอม และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2  ในวงเงิน  285,303.20 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสามบาทยี่สิบสตางค์) โดยมีราคาต่อหน่วย ดังนี้
                    - นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด  200 ซีซี ชนิดบรรจุถุง ถุงละ 6.58 บาท
                    - นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด  200 ซีซี ชนิดบรรจุกล่อง กล่องละ 7.82 บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   


    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 และปิดเทอม ของโรงเรียนวัดดอนตรอ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2 ของ ศพด.บ้านยางยวน
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ