เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งหลังคาอลูมิเนียม [ 24 ม.ค. 2560 ]121
42 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิสูตร ยวนทอง หมู่ที่ 1 [ 3 ม.ค. 2560 ]138
43 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ถนนนายวรรณ-ปากเนตรทางพูน)หมู่ที่1 [ 3 ม.ค. 2560 ]136
44 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำทำ-เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1,4 [ 3 ม.ค. 2560 ]136
45 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงหิ้น หมู่ที่ 5 [ 3 ม.ค. 2560 ]138
46 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลียว-บ้านนายเฉย หมู่ที่ 3 [ 3 ม.ค. 2560 ]139
47 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ 4 [ 3 ม.ค. 2560 ]148
48 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า รร. เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ หมู่ที่ 5 [ 3 ม.ค. 2560 ]137
49 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 14 ธ.ค. 2559 ]142
50 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย [ 7 ธ.ค. 2559 ]142
51 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 38 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คัน [ 18 พ.ย. 2559 ]143
52 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลใหญ่มาก หมู่ที่3 บ้านดอนตรอ [ 31 ต.ค. 2559 ]140
53 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 และปิดเทอมของโรงเรียนวัดดอนตรอ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 ของ ศพด.บ้านยางยวน [ 31 ต.ค. 2559 ]135
54 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลแบบขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านดอนตรอ [ 31 ต.ค. 2559 ]139
55 เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านดอนตรอ [ 31 ต.ค. 2559 ]134
56 ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ [ 9 ก.ย. 2559 ]136
57 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ 3,5 [ 7 ก.ย. 2559 ]125
58 ประกาศเปิดเผยราคากลาง เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ใต้น้ำ (Submersible Pump) จำนวน 2 ชุด [ 31 ส.ค. 2559 ]135
59 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกส่งน้ำสายนายพร้อม-นานางอิ้น หมุ่ที่ 1 [ 5 ส.ค. 2559 ]130
60 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านนายแย้ม-ถนนหลังวัดดอนตรอ หมุ่ที่ 2 [ 5 ส.ค. 2559 ]144
 
|1|2หน้า 3|4|5|6