เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 38 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คัน [ 17 พ.ย. 2560 ]134
22 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 และปิดเทอม [ 25 ต.ค. 2560 ]175
23 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอย (บ้านนายดำรง-เขต หมู่ที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ [ 7 ก.ย. 2560 ]169
24 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 6 ก.ย. 2560 ]133
25 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุ้น หมู่ที่ 5 [ 4 ก.ย. 2560 ]164
26 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอย (บ้านนายดำรง-เขต หมู่ที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ [ 23 ส.ค. 2560 ]156
27 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า [ 17 ส.ค. 2560 ]168
28 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ถนนเหมืองลอย-ถนนปากเนตรทางพูน) [ 3 ก.ค. 2560 ]131
29 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ถนนนายวรรณ-ถนนปากเนตรทางพูน) [ 3 ก.ค. 2560 ]138
30 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายนานายสมพงค์-คลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1 [ 3 ก.ค. 2560 ]129
31 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหนำนายฟ่อง หมู่ที่ 2-บ้านนายไม้ หมู่ที่ 4 (ตอน 1) [ 3 ก.ค. 2560 ]128
32 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเฉลียว-บ้านนายเฉย หมู่ที่ 3 [ 3 ก.ค. 2560 ]170
33 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ (หน้า ศพด.) หมู่ที่ 3 [ 3 ก.ค. 2560 ]130
34 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหนำนายฟอง ม.2-บ้านนายไม้ ม.4(ตอน 2) [ 26 พ.ค. 2560 ]163
35 ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 และปิดเทอม ของโรงเรียนวัดดอนตรอ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 16 พ.ค. 2560 ]178
36 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหียม เขต หมู่ที่ 5 [ 30 มี.ค. 2560 ]139
37 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสำทำ เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 [ 30 มี.ค. 2560 ]157
38 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหียม เขต หมู่ที่ 5 [ 30 มี.ค. 2560 ]164
39 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉาย (ซอยสะพานใหม่สุรินทร์-ถนนสายนายวรรณ) [ 30 มี.ค. 2560 ]136
40 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ขั้น จำนวน 1 คัน จำนวน 8 วัน [ 30 ม.ค. 2560 ]167
 
|1หน้า 2|3|4|5|6