เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
    กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
  ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
    1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุม...
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอาย...
    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ปี 2554 ณ จังหวัดประจวบฯ เพชรบุรี พระบรมมหาราชวั...
  รำวงเวียนครกงาน"รำลึก 15 ปี ของดีอำเภอเฉลิมพระเกีย...
    อบต.ดอนตรอ ได้ส่งทีมรำวงเวียนครกเข้าประกวดในงาน "รำลึก 15 ปี ของดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ" ใน...
 
 
เพลง ดุจดังสายฟ้า "เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่
พระราชประวัติ รัชกาลที่ 10

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554