เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
    กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
  ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
    1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุม...
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอาย...
    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ปี 2554 ณ จังหวัดประจวบฯ เพชรบุรี พระบรมมหาราชวั...
  รำวงเวียนครกงาน"รำลึก 15 ปี ของดีอำเภอเฉลิมพระเกีย...
    อบต.ดอนตรอ ได้ส่งทีมรำวงเวียนครกเข้าประกวดในงาน "รำลึก 15 ปี ของดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ" ใน...
 
 
เพลง ดุจดังสายฟ้า "เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่
พระราชประวัติ รัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554