เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ประกาศมอบอำนาจ ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
ประกาศการขออนุญาตก่อสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ Tel./Fax. 075-772-754, 075-772-551, 075-366-295
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตใช้น้ำประปา
การขอใช้ถังขยะ
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนกระบวนการงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาล
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับชำระภาษีและงานจัดเก็บรายได้
ประกาศงานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนตรอ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอนตรอ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตรอ
โครงการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
แจ้งเหตุน้ำประปา - ช่างต้น 091-8276445 ช่างเดียร์ 087-8829184 ช่างดำ 093-5809746
ประกาศให้มีการวิจารณ์ร่าง TOR
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราขการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

 
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562
      
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 25...
  ทต.ดอนตรอจัดงานวันเด็ก
  ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอาย...
  รำวงเวียนครกงาน"รำลึก 15 ปี ของดีอำเภอเฉลิมพระเกีย...
  งานลอยกระทง ณ ท่าน้ำหัวสะพานชะเมา
  ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
  อบต.ดอนตรอจัดงานลอยกระทง ณ ตลาดหัวสะพานชะเมา
  นางพรทิวา นาคาสัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรว...
  อบต.ดอนตรอ จัดงานวันเด็กแหน่งชาติ
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ