เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ประกาศมอบอำนาจ ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
ประกาศการขออนุญาตก่อสร้าง
เบอร์โทรศัพท์ Tel./Fax. 075-772-754, 075-772-551, 075-355-909, 075-366-295
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขออนุญาตใช้น้ำประปา
การขอใช้ถังขยะ
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
คู่มือสำหรับประชาชน
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
ประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาล
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับชำระภาษีและงานจัดเก็บรายได้
งานบุคคลเทศบาลตำบลดอนตรอ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอนตรอ
ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความดปร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

 
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  ทต.ดอนตรอจัดงานวันเด็ก
       โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
 
  ทต.ดอนตรอจัดงานวันเด็ก
  ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอาย...
  รำวงเวียนครกงาน"รำลึก 15 ปี ของดีอำเภอเฉลิมพระเกีย...
  งานลอยกระทง ณ ท่าน้ำหัวสะพานชะเมา
  ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
  อบต.ดอนตรอจัดงานลอยกระทง ณ ตลาดหัวสะพานชะเมา
  นางพรทิวา นาคาสัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรว...
  อบต.ดอนตรอ จัดงานวันเด็กแหน่งชาติ
  อบต.ดอนตรอ จัดแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ