เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ ป้าย [ 13 พ.ค. 2563 ]4
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) [ 12 พ.ค. 2563 ]5
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) [ 12 พ.ค. 2563 ]4
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๙ รายการ [ 12 พ.ค. 2563 ]4
5 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 8 พ.ค. 2563 ]4
6 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาลขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว และขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว [ 7 พ.ค. 2563 ]4
7 จ้างซ่อมแซมฝาท่อ คสล. [ 5 พ.ค. 2563 ]3
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ [ 5 พ.ค. 2563 ]4
9 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายปลวกหัวช้าง หมู่ที่ ๕ [ 5 พ.ค. 2563 ]3
10 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายสุคน-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ [ 5 พ.ค. 2563 ]4
11 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายสัมพันธ์พัฒนา หมู่ที่ ๕ [ 5 พ.ค. 2563 ]4
12 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานางอิ้น-หนองเคียน หมู่ที่ ๑,๔ [ 5 พ.ค. 2563 ]3
13 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางห้วย-หนองบ่อ หมู่ที่ ๔ [ 5 พ.ค. 2563 ]4
14 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายดอนกลางพัฒนา หมู่ที่ ๔ [ 5 พ.ค. 2563 ]4
15 จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ นศ จำนวน ๑ คัน [ 28 เม.ย. 2563 ]3
16 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๒-๐๐๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง [ 27 เม.ย. 2563 ]4
17 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๒-๐๐๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง [ 27 เม.ย. 2563 ]4
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ [ 27 เม.ย. 2563 ]3
19 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กถ ๖๐๒ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๐-๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) [ 24 เม.ย. 2563 ]3
20 จ้างทำความสะอาดโซฟา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๓-๕๒-๐๐๐๖ จำนวน ๑ ชุด [ 24 เม.ย. 2563 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6