เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมายเลขครุภัณฑ์ 242-57-0002 และรื้อถอนป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็ก จำนวน ๔ ป้าย [ 15 ก.ค. 2563 ]4
2 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 จำนวน ๑ เครื่ิอง (กองคลัง) [ 15 ก.ค. 2563 ]3
3 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) [ 14 ก.ค. 2563 ]3
4 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเรียนเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีการศึกษา 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]3
5 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) [ 13 ก.ค. 2563 ]3
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) [ 13 ก.ค. 2563 ]3
7 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีการศึกษา 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]3
8 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่ิอง (สำนักปลัด) [ 10 ก.ค. 2563 ]4
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) [ 9 ก.ค. 2563 ]4
10 โครงการจ้างบุกเบิกถนนสายบ้านยายแปลก หมู่ที่ 5 [ 9 ก.ค. 2563 ]3
11 โครงการจ้างบุกเบิกถนนสายรักษ์ประชา(ถนนนายวรรณ-ที่นานางผ่อง) หมุ่ที่ 1 [ 9 ก.ค. 2563 ]3
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) [ 8 ก.ค. 2563 ]4
13 จัดจ้างจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]4
14 โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปา บริเวณ ซอยณัฐดา ม.5 [ 8 ก.ค. 2563 ]4
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) [ 3 ก.ค. 2563 ]7
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) [ 3 ก.ค. 2563 ]5
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) [ 3 ก.ค. 2563 ]5
18 โครงการจ้างซ่อมแซมไหล่ทางสายบ้านนายวรรณ ม.1 ตำบลดอนตรอ [ 2 ก.ค. 2563 ]3
19 ตรวจ เช็ค ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 5327 [ 30 มิ.ย. 2563 ]4
20 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8