เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จ้างการจัดกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร [ 12 ต.ค. 2563 ]0
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]2
3 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]0
4 จัดซื้อน้ำดื่มถัง จำนวน 1,800 ถัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
5 จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]4
9 ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2,555 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]3
10 เช่าพื้นที่บริการอินเตอรืเน็ต และจดทะเบียนโดเมนเนม จำนวน 1 งาน [ 1 ต.ค. 2563 ]2
11 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนยืพัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]0
12 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำเนาเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 40 เล่ม [ 24 ก.ย. 2563 ]2
13 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ตามรูปแบบก่อสร้างของ ทต.ดอนตรอ) ม.3 [ 23 ก.ย. 2563 ]3
14 โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง ขนาด ๕x๑๘ เมตร (ตามรูปแบบก่อสร้างของ ทต.ดอนตรอ) ม.3 [ 22 ก.ย. 2563 ]9
15 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คส.ล.ถนนประดู่โพรง-ดอนตรอ (ช่วงหน้าวัดดอนตรอ) ม.๓ [ 16 ก.ย. 2563 ]7
16 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คส.ล.ถนนกองดาน (หน้าบ้านนายอุดม) ม.๓ [ 16 ก.ย. 2563 ]8
17 โครงการซ่อมสะพานไม้ตลาดชะเมา ม.๑ [ 16 ก.ย. 2563 ]8
18 โครงการซ่อมปั๊มสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว [ 15 ก.ย. 2563 ]8
19 โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า ๓๘๐ V AC [ 15 ก.ย. 2563 ]6
20 โครงการว่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๓๙ จำนวน ๑ เครื่อง [ 14 ก.ย. 2563 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10