เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 18 ก.ย. 2558 ]
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 27 ก.ย. 2557 ]
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 26 ก.ย. 2556 ]
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 5 ก.ย. 2555 ]
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]
7 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]
8 รายจ่ายสำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]
9 รายจ่ายส่วนการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]
10 รายจ่ายส่วนโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]
 
หน้า 1|2