เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]9
2 แก้ไขประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ค. 2564 ]26
3 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มิ.ย. 2564 ]28
4 ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของนายกเทศมนตรี [ 5 ก.พ. 2564 ]8
5 ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 5 ก.พ. 2564 ]4
6 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 4 ก.พ. 2564 ]4
7 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ [ 4 ก.พ. 2564 ]4
8 รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูประเภทอื่น [ 30 พ.ย. 2563 ]4
9 รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง [ 2 ต.ค. 2563 ]4
10 การปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]4
11 ประกาศผลผู้ท่ีได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา [ 28 ก.ย. 2563 ]4
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา [ 18 ก.ย. 2563 ]4
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของทต.ดอนตรอ [ 26 ส.ค. 2563 ]5
14 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง คนงาน [ 31 ก.ค. 2563 ]4
15 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]5
16 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา และตำแหน่ง คนงาน) [ 23 มิ.ย. 2563 ]6
17 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]4
18 ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 27 ม.ค. 2563 ]4
19 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 16 ต.ค. 2562 ]4
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ 7 ต.ค. 2562 ]4
 
หน้า 1|2|3