เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 [ 6 ก.ค. 2564 ]4
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]4
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]4
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]4
5 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]5
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]4
7 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]5
8 รายงานการใช้จ่ายเงิน [ 15 ก.ค. 2563 ]5
9 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]4
10 งบการเงินประจำปี พ.ส. 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]4
11 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]4
12 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]4
13 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 31 ต.ค. 2557 ]4
14 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 31 ต.ค. 2556 ]4
15 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 31 ต.ค. 2555 ]5
16 งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 13 ธ.ค. 2554 ]4
17 งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 [ 13 ธ.ค. 2554 ]4
18 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 [ 13 ธ.ค. 2554 ]4
19 งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 13 ธ.ค. 2554 ]4
20 ผด.2 [ 13 ธ.ค. 2554 ]4