เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
กิจการสภาเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]10
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]11
3 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]11
4 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]12
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]11
6 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป [ 12 ก.พ. 2563 ]11
7 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]12
8 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]11
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]11
10 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]11
11 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]11
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]11
13 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]12
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]11
15 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]11
16 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]11
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]11
18 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]11
19 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]11
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]11
 
หน้า 1|2