เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งคาพัฒนา ม.4 [ 21 ก.ค. 2564 ]1
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายอนุสรณ์พ่อท่านสังข์ ม.3 [ 21 ก.ค. 2564 ]1
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายปฏิรูปที่ดิน (ที่นางนางรวย-ถนนริมคลองใหม่สุรินทร์) ม1 [ 21 ก.ค. 2564 ]1
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ถนนนายวรรณ-ปากเนตรทางพูน) ม.1 [ 21 ก.ค. 2564 ]1
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา ม.1 [ 11 มี.ค. 2564 ]5
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายชำนาญ ม.2 [ 28 ม.ค. 2564 ]4
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองเคียน-นานายเคียง ม.4 [ 28 ม.ค. 2564 ]4
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา ม.1 [ 28 ม.ค. 2564 ]5
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่สุรินทร์(ปากเนตรทางพูน-ถนนนายวรรณ)ม.1 [ 26 ม.ค. 2564 ]5
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไม้ ม.2 [ 26 ม.ค. 2564 ]4
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่4,2,3 [ 20 ม.ค. 2564 ]4
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคอคด(ถนนวัดจันทร์-ถนนชลประทาน) ม.2 [ 20 ม.ค. 2564 ]4
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.83-004 สายริมคลองใหม่สุรินทร์(ปากเนตรทางพูน-เหมืองลอย) ม.1 ต.ดอนตรอ [ 6 ม.ค. 2564 ]5
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.83-004 สายริมคลองใหม่สุรินทร์(ปากเนตรทางพูน-เหมืองลอย) ม.1 ต.ดอนตรอ [ 6 ม.ค. 2564 ]4
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.83-009 สายเหมืองลอยหมู่ที่ 1,4 บ้านสำทำ,บ้านทุ่งคา [ 16 ธ.ค. 2563 ]4
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน บริเวณสนง.ทต.ดอนตรอ ม.3 [ 29 ก.ย. 2563 ]4
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ สนง.ทต.ดอนตรอ ม.3 [ 23 ก.ย. 2563 ]5
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง ขนาด 5*18 เมตร ม.3 [ 22 ก.ย. 2563 ]4
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนกองดาน(หน้าบ้านนายอุดม) หมู่ 3 [ 15 ก.ย. 2563 ]4
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ถนนประดู่โพรง-ดอนตรอ (ช่วงหน้าวัดดอนตรอ) หมู่ที่ 3 [ 15 ก.ย. 2563 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5