เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) [ 12 พ.ค. 2563 ]166
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) [ 12 พ.ค. 2563 ]163
143 ซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๙ รายการ [ 12 พ.ค. 2563 ]164
144 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 8 พ.ค. 2563 ]166
145 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาลขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว และขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว [ 7 พ.ค. 2563 ]164
146 จ้างซ่อมแซมฝาท่อ คสล. [ 5 พ.ค. 2563 ]162
147 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ [ 5 พ.ค. 2563 ]161
148 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายปลวกหัวช้าง หมู่ที่ ๕ [ 5 พ.ค. 2563 ]161
149 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายสุคน-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ [ 5 พ.ค. 2563 ]166
150 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายสัมพันธ์พัฒนา หมู่ที่ ๕ [ 5 พ.ค. 2563 ]166
151 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานางอิ้น-หนองเคียน หมู่ที่ ๑,๔ [ 5 พ.ค. 2563 ]207
152 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางห้วย-หนองบ่อ หมู่ที่ ๔ [ 5 พ.ค. 2563 ]172
153 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายดอนกลางพัฒนา หมู่ที่ ๔ [ 5 พ.ค. 2563 ]173
154 จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ นศ จำนวน ๑ คัน [ 28 เม.ย. 2563 ]209
155 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๒-๐๐๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง [ 27 เม.ย. 2563 ]198
156 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๒-๐๐๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง [ 27 เม.ย. 2563 ]165
157 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ [ 27 เม.ย. 2563 ]172
158 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กถ ๖๐๒ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๐-๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) [ 24 เม.ย. 2563 ]160
159 จ้างทำความสะอาดโซฟา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๓-๕๒-๐๐๐๖ จำนวน ๑ ชุด [ 24 เม.ย. 2563 ]166
160 จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) [ 21 เม.ย. 2563 ]166
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13