เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 โครงการจ้างบุกเบิกถนนสายรักษ์ประชา(ถนนนายวรรณ-ที่นานางผ่อง) หมุ่ที่ 1 [ 9 ก.ค. 2563 ]143
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) [ 8 ก.ค. 2563 ]140
103 จัดจ้างจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]140
104 โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปา บริเวณ ซอยณัฐดา ม.5 [ 8 ก.ค. 2563 ]148
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) [ 3 ก.ค. 2563 ]175
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) [ 3 ก.ค. 2563 ]142
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) [ 3 ก.ค. 2563 ]185
108 โครงการจ้างซ่อมแซมไหล่ทางสายบ้านนายวรรณ ม.1 ตำบลดอนตรอ [ 2 ก.ค. 2563 ]180
109 ตรวจ เช็ค ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 5327 [ 30 มิ.ย. 2563 ]154
110 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]140
111 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]139
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ กองคลัง (งานแผ่นที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพท์สิน) [ 26 มิ.ย. 2563 ]176
113 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3เครื่อง (กองคลัง) [ 26 มิ.ย. 2563 ]140
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) [ 25 มิ.ย. 2563 ]149
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) [ 25 มิ.ย. 2563 ]189
116 จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายรูปดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 452-58-008 จำนวน 1ตัว (สำนักปลัด) [ 24 มิ.ย. 2563 ]181
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]142
118 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวนว 11 รายการ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2563 ]176
119 ซื้อวัสุการเกษตร จำนวน 5รายการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]130
120 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) [ 16 มิ.ย. 2563 ]137
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13