เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ค่าจ้างอาหารมื้อกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ,ค่าเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ (โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย) [ 11 ส.ค. 2563 ]219
82 จัดจ้างกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 10 ส.ค. 2563 ]169
83 จ้างป้ายไวนิล ขนาด 1x4 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย [ 4 ส.ค. 2563 ]183
84 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน 820 นศ (กองช่าง) [ 4 ส.ค. 2563 ]166
85 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด) [ 31 ก.ค. 2563 ]172
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน 1 รายการ [ 29 ก.ค. 2563 ]206
87 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 816-64-0039 [ 29 ก.ค. 2563 ]169
88 จ้างการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]173
89 โครงการจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ ขนาด 6x18 เมตร [ 16 ก.ค. 2563 ]164
90 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมายเลขครุภัณฑ์ 242-57-0002 และรื้อถอนป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็ก จำนวน ๔ ป้าย [ 15 ก.ค. 2563 ]214
91 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0021 จำนวน ๑ เครื่ิอง (กองคลัง) [ 15 ก.ค. 2563 ]157
92 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) [ 14 ก.ค. 2563 ]176
93 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเรียนเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีการศึกษา 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]158
94 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) [ 13 ก.ค. 2563 ]152
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) [ 13 ก.ค. 2563 ]169
96 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีการศึกษา 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]159
97 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่ิอง (สำนักปลัด) [ 10 ก.ค. 2563 ]159
98 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) [ 10 ก.ค. 2563 ]162
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) [ 9 ก.ค. 2563 ]235
100 โครงการจ้างบุกเบิกถนนสายบ้านยายแปลก หมู่ที่ 5 [ 9 ก.ค. 2563 ]158
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13