เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ตามรูปแบบก่อสร้างของ ทต.ดอนตรอ) ม.3 [ 23 ก.ย. 2563 ]155
62 โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง ขนาด ๕x๑๘ เมตร (ตามรูปแบบก่อสร้างของ ทต.ดอนตรอ) ม.3 [ 22 ก.ย. 2563 ]163
63 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คส.ล.ถนนประดู่โพรง-ดอนตรอ (ช่วงหน้าวัดดอนตรอ) ม.๓ [ 16 ก.ย. 2563 ]198
64 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คส.ล.ถนนกองดาน (หน้าบ้านนายอุดม) ม.๓ [ 16 ก.ย. 2563 ]194
65 โครงการซ่อมสะพานไม้ตลาดชะเมา ม.๑ [ 16 ก.ย. 2563 ]159
66 โครงการซ่อมปั๊มสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว [ 15 ก.ย. 2563 ]163
67 โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า ๓๘๐ V AC [ 15 ก.ย. 2563 ]193
68 โครงการว่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๓๙ จำนวน ๑ เครื่อง [ 14 ก.ย. 2563 ]153
69 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไม้ ม.๒ [ 11 ก.ย. 2563 ]171
70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางพัน แสงแดง ม.4 [ 10 ก.ย. 2563 ]203
71 โครงการซ่อมแซมถนนสายประชาอุทิศ ๑ ม.๕ [ 10 ก.ย. 2563 ]157
72 โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ศพด.บ้านยางยวน ม.๕ [ 10 ก.ย. 2563 ]195
73 โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนัฐดา ม.๕ [ 10 ก.ย. 2563 ]159
74 จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าระบบประปาบริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ ม.3 [ 2 ก.ย. 2563 ]162
75 โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง)เลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน [ 21 ส.ค. 2563 ]197
76 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คงพ 76 กองคลัง [ 20 ส.ค. 2563 ]198
77 โครงการจัดจ้างค่าอาหารมื้อกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ ,ค่าเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย(พัฒนาเส้นทางสายวัดจันทร์-บ้านอ่าวตะเคียน) [ 19 ส.ค. 2563 ]167
78 โครงการขยายไหล่ทางถนนสายประชาอุทิศ ๒ (บ้านนายเปีย-บ้านนางทุ่ม) ม.๒ [ 18 ส.ค. 2563 ]152
79 จ้างถ่ายเอกสาร (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3,190 แผ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]167
80 ค่าจ้างอาหารมื้อกลางวัน ๑ มื้อ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ (โครงการส่งเสริมอาชีพ) [ 13 ส.ค. 2563 ]163
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13