เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) [ 9 ธ.ค. 2563 ]141
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ (กองคลัง) [ 8 ธ.ค. 2563 ]142
23 จ้างทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด [ 7 ธ.ค. 2563 ]147
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]136
25 จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ตู้(ไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง)หมายเลขทะเบียน นข 4945 [ 30 พ.ย. 2563 ]140
26 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 26 พ.ย. 2563 ]159
27 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓และปิดเทอม [ 26 พ.ย. 2563 ]142
28 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน [ 26 พ.ย. 2563 ]159
29 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน [ 26 พ.ย. 2563 ]126
30 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ2564 งวดที่1 [ 26 พ.ย. 2563 ]143
31 จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ (สำนักปลัด) [ 25 พ.ย. 2563 ]148
32 จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๔๐-๕๗-๐๐๑๔ [ 24 พ.ย. 2563 ]135
33 จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๕ ตัว [ 24 พ.ย. 2563 ]152
34 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑๙ รายการ [ 24 พ.ย. 2563 ]146
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑๒ รายการ [ 23 พ.ย. 2563 ]145
36 ซื้อแบตเตอรี่ รถหมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ (สำนักปลัด) [ 18 พ.ย. 2563 ]148
37 ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๗ รายการ [ 17 พ.ย. 2563 ]142
38 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๖๕ จำนวน ๑ คัน [ 17 พ.ย. 2563 ]142
39 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๘ นศ จำนวน๑คัน [ 17 พ.ย. 2563 ]141
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) [ 16 พ.ย. 2563 ]146
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13