เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง [ 16 มี.ค. 2558 ]174
202 ประกาศสอบราคาก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน 4 ห้อง [ 12 มี.ค. 2558 ]168
203 ประกาศสอบราคาโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยการจัดทำแผนที่แม่บท [ 6 มี.ค. 2558 ]256
204 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ 5 [ 6 ก.พ. 2558 ]166
205 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตลาดชะเมาพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 [ 30 ม.ค. 2558 ]158
206 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ 1 [ 30 ม.ค. 2558 ]163
207 โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่5 [ 21 ม.ค. 2558 ]211
208 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตลาดชะเมาพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ 1 [ 9 ม.ค. 2558 ]201
209 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง [ 8 ธ.ค. 2557 ]205
210 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง [ 14 พ.ย. 2557 ]213
211 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 6 พ.ย. 2557 ]170
212 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 10 ต.ค. 2557 ]165
213 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอยจากนานานสมพงค์-ปากคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1 [ 1 ต.ค. 2557 ]233
214 ประกาศผลสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายนายเพื่อม อ่อนคำ-วัดใต้หล้า หมู่ที่ 2 [ 1 ต.ค. 2557 ]255
215 ประกาศผลโครงการปรับปรุงถนนสายนานายเคียง-เขตหมู่ที่ 2 (หมู่ที่ 4) [ 1 ต.ค. 2557 ]165
216 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไอ้เท่ง หมู่ที่ 5 [ 1 ต.ค. 2557 ]158
217 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอยจากนานานสมพงค์-ปากคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1 [ 1 ต.ค. 2557 ]213
218 ประกาศสอบราคาก่อสราง จำนวน 4 โครง (ประจำปีงบประมาณ 2557) [ 15 ก.ย. 2557 ]171
219 ประกาศผลสอบราคาซื่อสื่อการเรียน และวัสดุการศึกษาสำหรับ(ศพด.) [ 19 มิ.ย. 2557 ]168
220 ประกาศผลสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายวิโรจน์ ฤทธิ์พรัด [ 16 มิ.ย. 2557 ]172
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13