เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ใต้น้ำ (Submersible Pump) จำนวน 2 ชุด [ 31 ส.ค. 2559 ]
2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกส่งน้ำสายนายพร้อม-นานางอิ้น หมุ่ที่ 1 [ 5 ส.ค. 2559 ]
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านนายแย้ม-ถนนหลังวัดดอนตรอ หมุ่ที่ 2 [ 5 ส.ค. 2559 ]
4 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายวัดดอนตรอ-เขต หมู่ที่ 5 [ 5 ส.ค. 2559 ]
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน งวดที่ 2/2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) หมู่ที่ 3 [ 3 ส.ค. 2559 ]
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ [ 2 มิ.ย. 2559 ]
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 และปิดเทอม ของโรงเรียนวัดดอนตรอ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2 ของ ศพด.บ้านยางยวน [ 13 พ.ค. 2559 ]
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยณัฐดา หมู่ที่ 5 [ 31 มี.ค. 2559 ]
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงพริ้ม หมู่ที่ 1 [ 31 มี.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9