เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำทำ-เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1,4 [ 3 ม.ค. 2560 ]
2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงหิ้น หมู่ที่ 5 [ 3 ม.ค. 2560 ]
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลียว-บ้านนายเฉย หมู่ที่ 3 [ 3 ม.ค. 2560 ]
4 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ 4 [ 3 ม.ค. 2560 ]
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า รร. เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ หมู่ที่ 5 [ 3 ม.ค. 2560 ]
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 14 ธ.ค. 2559 ]
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย [ 7 ธ.ค. 2559 ]
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 38 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คัน [ 18 พ.ย. 2559 ]
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลใหญ่มาก หมู่ที่3 บ้านดอนตรอ [ 31 ต.ค. 2559 ]
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 และปิดเทอมของโรงเรียนวัดดอนตรอ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 ของ ศพด.บ้านยางยวน [ 31 ต.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10