เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ถนนเหมืองลอย-ถนนปากเนตรทางพูน) [ 3 ก.ค. 2560 ]
2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ถนนนายวรรณ-ถนนปากเนตรทางพูน) [ 3 ก.ค. 2560 ]
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายนานายสมพงค์-คลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1 [ 3 ก.ค. 2560 ]
4 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหนำนายฟ่อง หมู่ที่ 2-บ้านนายไม้ หมู่ที่ 4 (ตอน 1) [ 3 ก.ค. 2560 ]
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเฉลียว-บ้านนายเฉย หมู่ที่ 3 [ 3 ก.ค. 2560 ]
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ (หน้า ศพด.) หมู่ที่ 3 [ 3 ก.ค. 2560 ]
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหนำนายฟอง ม.2-บ้านนายไม้ ม.4(ตอน 2) [ 26 พ.ค. 2560 ]
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 และปิดเทอม ของโรงเรียนวัดดอนตรอ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 16 พ.ค. 2560 ]
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหียม เขต หมู่ที่ 5 [ 30 มี.ค. 2560 ]
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสำทำ เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 [ 30 มี.ค. 2560 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9