เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหียม เขต หมู่ที่ 5 [ 30 มี.ค. 2560 ]
2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉาย (ซอยสะพานใหม่สุรินทร์-ถนนสายนายวรรณ) [ 30 มี.ค. 2560 ]
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ขั้น จำนวน 1 คัน จำนวน 8 วัน [ 30 ม.ค. 2560 ]
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งหลังคาอลูมิเนียม [ 24 ม.ค. 2560 ]
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิสูตร ยวนทอง หมู่ที่ 1 [ 3 ม.ค. 2560 ]
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ถนนนายวรรณ-ปากเนตรทางพูน)หมู่ที่1 [ 3 ม.ค. 2560 ]
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำทำ-เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1,4 [ 3 ม.ค. 2560 ]
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงหิ้น หมู่ที่ 5 [ 3 ม.ค. 2560 ]
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลียว-บ้านนายเฉย หมู่ที่ 3 [ 3 ม.ค. 2560 ]
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ 4 [ 3 ม.ค. 2560 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9