เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 6 ก.ย. 2560 ]
2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุ้น หมู่ที่ 5 [ 4 ก.ย. 2560 ]
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอย (บ้านนายดำรง-เขต หมู่ที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ [ 23 ส.ค. 2560 ]
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า [ 17 ส.ค. 2560 ]
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ถนนเหมืองลอย-ถนนปากเนตรทางพูน) [ 3 ก.ค. 2560 ]
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ถนนนายวรรณ-ถนนปากเนตรทางพูน) [ 3 ก.ค. 2560 ]
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายนานายสมพงค์-คลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1 [ 3 ก.ค. 2560 ]
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหนำนายฟ่อง หมู่ที่ 2-บ้านนายไม้ หมู่ที่ 4 (ตอน 1) [ 3 ก.ค. 2560 ]
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเฉลียว-บ้านนายเฉย หมู่ที่ 3 [ 3 ก.ค. 2560 ]
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ (หน้า ศพด.) หมู่ที่ 3 [ 3 ก.ค. 2560 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10