เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านนายแย้ม-ถนนหลังวัดดอนตรอ หมุ่ที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายบ้านนายแย้ม-ถนนหลังวัดดอนตรอ หมุ่ที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ