เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำบริเวณบ้านนายจ้อย ม.1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำบริเวณบ้านนายจ้อย ม.1
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ