เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)


ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา ม.1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา ม.1
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ