เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำรอบ 6 เดือน ปี 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]167
22 ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของนายกเทศมนตรี [ 5 ก.พ. 2564 ]193
23 ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 5 ก.พ. 2564 ]199
24 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 4 ก.พ. 2564 ]198
25 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ [ 4 ก.พ. 2564 ]191
26 เอกสารแนบ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำรอบ 12 เดือน ปี 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]172
27 รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูประเภทอื่น [ 30 พ.ย. 2563 ]212
28 รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง [ 2 ต.ค. 2563 ]174
29 การปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]179
30 ประกาศผลผู้ท่ีได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา [ 28 ก.ย. 2563 ]186
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา [ 18 ก.ย. 2563 ]191
32 ประกาศใฃ้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 [ 15 ก.ย. 2563 ]155
33 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของทต.ดอนตรอ [ 26 ส.ค. 2563 ]193
34 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง คนงาน [ 31 ก.ค. 2563 ]159
35 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]184
36 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา และตำแหน่ง คนงาน) [ 23 มิ.ย. 2563 ]154
37 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำรอบ 6 เดือน ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]136
38 เอกสารแนบ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำรอบ 6 เดือน ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]133
39 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]165
40 ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 27 ม.ค. 2563 ]164
 
|1หน้า 2|3|4