องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


อบต.ดอนตรอ จัดแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด


อบต.ดอนตรอ จัดแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ดอนตรอคัพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2553 - 8 เมษายน 2553