องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


นางพรทิวา นาคาสัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมการผลิตข้าวสังหยด


นางพรทิวา นาคาสัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมการผลิตข้าวสังหยด ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลดอนตรอ นางพรทิวา นาคาสัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมศูน