เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ ม.3 ต.ดอนตรอ [ 27 ก.พ. 2566 ]26
22 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนสายกองดาน-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 11 ส.ค. 2565 ]59
23 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนสายซอยนัฐดา (ช่วงหน้าบ้านนายสำเริง บุญทอง) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 11 ส.ค. 2565 ]66
24 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายซอยนัฐดา (ตอนที่2) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ [ 11 ส.ค. 2565 ]60
25 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ [ 11 ส.ค. 2565 ]57
26 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวดบึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ [ 11 ส.ค. 2565 ]59
27 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน-นายวรรณ) หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ [ 11 ส.ค. 2565 ]65
28 ประกาศ เรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างทำโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ และอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ [ 6 ก.ค. 2565 ]64
29 ประกาศ เรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างทำโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ [ 5 ก.ค. 2565 ]106
30 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมหอถังประปา หมู่ที่ 3 (บ้านนายวิโรจน์ ฤทธิ์พลัด) [ 4 ก.ค. 2565 ]64
31 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ (บ้านนางรจรินทร์ แดงขาว) [ 4 ก.ค. 2565 ]71
32 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำริมถนนสายซอยไอ้เเท่ง ม.5 ต.ดอนตรอ [ 22 มิ.ย. 2565 ]73
33 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย ม.4,2,3 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]121
34 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายนานางอิ้น-หนองเคียน ม.1,4 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]126
35 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายจิตร ม.1 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]113
36 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายหยู-หนำนายชำนาญ ม.2 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]114
37 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคอคด ม.2 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]114
38 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายชำนาญ ม.2 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]73
39 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายนายรินทร์-นางพา ม.2 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]114
40 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายนายไม้ ม.2,4 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]124
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8