เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคาพัฒนา ม.4 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]48
22 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายปลวกหัวช้าง ม.5 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]52
23 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายฝายน้ำล้น ม.5 ต.ดอนตรอ [ 20 พ.ค. 2565 ]56
24 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดเล็ก ที่ตั้ง บริเวณ สนง.ทต.ดอนตรอ (จุดที่1) ม.3 บ้านดอนตรอ ต.ดอนตรอ [ 17 พ.ค. 2565 ]53
25 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งชุดถังกรองทราย (Pressure sand Fiter) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล) บ้านสำทำ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ จำนวน 1 ชุด [ 17 พ.ค. 2565 ]72
26 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.83-008 สายประชาอุทิศ 1 หน้าวัดดอนตรอ ถึงสายซอยไอ่เท่งบ้านดอนตรอ,บ้านยางยวน ม.3,5 ต.ดอนตรอ [ 20 เม.ย. 2565 ]87
27 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านสำทำ บริเวณบ้านนางเอื้อน พลไชยะ ม.1 ต.ดอนตรอ [ 9 มี.ค. 2565 ]70
28 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายกองดาน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ม.3,5 [ 4 ก.พ. 2565 ]105
29 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายซอยตาไข่ ม.2 [ 4 ก.พ. 2565 ]81
30 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.5 [ 4 ก.พ. 2565 ]104
31 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายจวน ม.1 [ 4 ก.พ. 2565 ]84
32 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองใหม่สุรินทร์(ปากเนตรทางพูน-นายวรรณ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.83-003 ม.1 ต.ดอนตรออ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครศรีธรรมราช [ 10 ก.ย. 2564 ]126
33 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอย รหัสสายทาง นศ.ถ. 83-009 ม.5 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช [ 10 ก.ย. 2564 ]135
34 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 83-010 สายทุ่งคาพัฒนา ม.4 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช [ 10 ก.ย. 2564 ]140
35 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คลส. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 83-005 สายประชาอุทิศ 2 ม.2 บ้านประดู่โพรง ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช [ 10 ก.ย. 2564 ]137
36 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งคาพัฒนา ม.4 [ 21 ก.ค. 2564 ]130
37 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายปฏิรูปที่ดิน (ที่นางนางรวย-ถนนริมคลองใหม่สุรินทร์) ม1 [ 21 ก.ค. 2564 ]125
38 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ถนนนายวรรณ-ปากเนตรทางพูน) ม.1 [ 21 ก.ค. 2564 ]137
39 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายอนุสรณ์พ่อท่านสังข์ ม.3 [ 21 ก.ค. 2564 ]142
40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา ม.1 [ 11 มี.ค. 2564 ]162
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7