องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


งานวันต่อต้านยาเสพติด เมือวันที่ 21 มิถุนายน


งานวันต่อต้านยาเสพติด เมือวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ